Megoldásokat szállítunk

dr. Kádár-Füzes Judit irodavezető ügyvéd

A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szereztem jogi diplomát 2005-ben. A diploma megszerzését megelőzően a 2003-2004-es tanévben az angliai University of Warwick jogi karán végeztem jogi tanulmányokat a nemzetközi jog, versenyjog, és gazdasági jog területén.

Már az egyetemi évek alatt is a gazdasági jog, társasági jog és a klasszikus polgári jog területe vonzott, diplomamunkámat az új Ptk. kártérítési rendszerében is bevezetett előreláthatósági korlát elvéből írtam (Az előreláthatósági korlát, mint a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének korlátja címmel).

Az ügyvédjelölti évek alatt olyan irodákban helyezkedtem el, melyek biztosították, hogy társasági jogi, gazdasági jogi, ingatlanjogi és klasszikus polgári jogi elméleti és gyakorlati ismeretekre tegyek szert, valamint a polgári peres és nemperes eljárásokat is közelről megismerjem.

2008-ban nyílt lehetőségem arra, hogy a Gárdos, Füredi, Mosonyi, Tomori Ügyvédi Irodához csatlakozzak, ahol - 2009-től, kiváló szakvizsga minősítéssel a hátam mögött már ügyvédként - az előbb említett jogterületek mellett jelentős gyakorlatot szereztem a pénzügyi jog, bankjog és értékpapírjog területén. Büszke vagyok arra, hogy ezek alatt az évek alatt ezen szakterületek jeles képviselőitől, dr. Tomori Erikától, dr. Gárdos Istvántól és dr. Szabó Dánieltől tanulhattam, velük együtt dolgozhattam.

2013-ban úgy döntöttem, hogy az eddig felhalmozott tudást és szakmai tapasztalatot felhasználva saját lábra állok, és saját ügyfeleim számára önálló ügyvédként is a lehető legmagasabb színvonalú jogi szolgáltatást nyújtom.

Irodám megnyitása óta a gazdasági jog, a társasági jog, az ingatlanjog, a munkajog, a pénzügyi jog és a klasszikus polgári jog területén fejtek ki jogi tevékenységet. Célom, hogy a munkám eredménye az ügyfelek számára valódi megoldást nyújtson, a jogi helyzet feltárása és elemzése mellett hozzásegítsem őket céljaik eléréséhez, problémáik kezeléséhez.

Tanultam és dolgoztam is angol nyelvterületen, pályám kezdete óta az angol nyelvű munkavégzés mindennapos számomra. Írásban és szóban is megfelelő tapasztalattal rendelkezem a komplex jogügyletek megvalósításához elengedhetetlen angol nyelvű tárgyalások, egyeztetések lefolytatásában, valamint a kapcsolódó dokumentációk elkészítésében.

dr. Darabont Szilvia ügyvédjelölt

2015-ben szereztem jogi diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán.

Az egyetemi éveim alatt a polgári és kereskedelmi jogi érdeklődés vált meghatározóvá számomra, diplomamunkámat kereskedelmi jogból írtam, melyben a „devizahitelek” kapcsán felmerülő fogyasztóvédelmi jogi kérdésekkel foglalkoztam.

Tanulmányaim során nemzetközi gazdasági ismeretekből diplomakiegészítő oklevelet szereztem.

2013-ban szakmai gyakorlaton vettem részt a Keszthelyi Járásbíróságon.

2014. október óta gyakornokként, 2016. január óta pedig ügyvédjelöltként segítem a Kádár-Füzes Ügyvédi Iroda munkáját.

Elsősorban ingatlanjogi, társasági jogi és kereskedelmi jogi ügyekkel foglalkozom.

Középszintű angol és német nyelvismerettel, valamint középszintű jogi német szaknyelv ismerettel rendelkezem.