Az Ön sikere a mi küldetésünk

Az Iroda egyik kiemelkedő területe a társasági jog, melynek keretében a gazdasági társaságok (különösen korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok és zártkörűen működő részvénytársaságok) működéséhez kapcsolódóan felmerülő szerteágazó jogi helyzetek kezeléséhez, problémák megoldásához nyújt segítséget.

A leghatékonyabb megoldás megtalálása érdekében kiemelt figyelmet fordítunk az Ön céljainak, egyedi igényeinek, elvárásainak megismerésére. A jogi helyzet feltárása és elemzése csak a kezdet. Gyorsan, és lényegre törően elemezzük a felmerült kérdéseket, majd alapos, mélyreható mérlegelés során – az Ön érdekeit és céljait mindenkor szem előtt tartva - alakítjuk ki javaslatainkat.

A társaságok számára végzett tevékenység magában foglalja különösen az alábbiakat:

Teljeskörű jogi tanácsadás

Konzultáció és okiratszerkesztés a cég működése során felmerülő társasági, gazdasági, ingatlan-, munka- és egyéb polgári jogi kérdésekben.

Cégalapítási és változásbejegyzési eljárásokban való jogi képviselet

Cégalapításhoz és változásbejegyzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok (létesítő okirat és annak módosítása, taggyűlési jegyzőkönyvek (alapítói határozatok), elfogadó nyilatkozatok stb.) előkészítése, dokumentumok benyújtása az elektronikus cégeljárás keretében.

Társaság működéséhez kapcsolódó jogi szolgáltatások

  • Kintlévőségek behajtásához szükséges jogi dokumentumok elkészítése, kapcsolódó eljárások megindítása (fizetési felszólítás, fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás, felszámolási eljárás, polgári peres eljárás).
  • Jogi képviselet csőd-, felszámolási-, és végelszámolási eljárásban.
  • Az adott társaság alapszabályán túlmutató, a társaság tagjai közötti, nem nyilvános megállapodás, ún. szindikátusi szerződés készítése.
  • A társaság tőkeszerkezetének változásához kapcsolódó jogi dokumentumok elkészítése.
  • Belső szabályzatok kidolgozása.
  • Külső tőke bevonásával járó tőkeemeléshez kapcsolódó dokumentumok elkészítése, a társaság képviselete a tőkét nyújtó harmadik féllel folytatott tárgyalások során.

Vitás kérdések rendezése

A társaság tagjai közötti, vagy harmadik személlyel szemben felmerülő vitás kérdések rendezésének peres úton vagy peren kívüli elősegítése.

Munkajogi ügyek

A munkavállalókkal kötendő munkaszerződések elkészítése, véleményezése; kollektív szerződés készítése; jogi képviselet munkajogi jogvitákban.

Összetettebb jogi probléma esetén részletes, írásbeli elemzés készül, mely az adott helyzet értékelését, valamint a lehetséges jogi megoldásokat is tartalmazza. Ez nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az ügyfél a jogi problémáját, annak hátterét és jogi szempontú összefüggéseit jobban megértse, és a további lépésekkel, teendőkkel kapcsolatos döntését ezek ismeretében hozza meg.

Céges ügyfelek számára egyedi, vagy állandó megbízás keretében nyújt az Iroda jogi szolgáltatást. Az állandó megbízás pontos tartalma, valamint a havonta fizetendő ügyvédi munkadíj az ügyfél egyéni igényeinek megfelelően kerül kialakításra.