Minden esetre

Társasági jog

Az Iroda egyik kiemelt fókusza a társasági jog területe, melynek keretében a gazdasági társaságok (különösen korlátolt felelősségű társaságok, betéti társaságok és zártkörűen működő részvénytársaságok) működéséhez kapcsolódóan felmerülő szerteágazó jogi helyzetek kezeléséhez, problémák megoldásához nyújt segítséget. Részletesen lásd a Társaságoknak menüpontban.

Kereskedelmi jog

Az Iroda ügyfelei számára az üzleti tevékenységgel kapcsolatban felmerülő jogi problémák megoldásához, jogi kérdések megválaszolásához nyújt segítséget. Ennek keretében az Iroda vállalja az ügyfél problémáinak megoldására, elképzeléseinek megvalósítására vonatkozó szóbeli és írásbeli jogi állásfoglalás nyújtását, egyedi szerződések, tranzakciós dokumentumok elkészítését, valamint a kapcsolódó üzleti tárgyalásokon való részvételt.

Ingatlanjog

Az Iroda az ingatlanjog keretein belül teljeskörű jogi szolgáltatást nyújt - többek között - az ingatlan adásvételi szerződések megkötéséhez, termőföldek vásárlásához, ingatlan bérleti szerződések elkészítéséhez, ingatlanberuházások megvalósításához, valamint társasházak napi jogi ügyeinek intézéséhez. Részletesen lásd az Ingatlanügyek menüpontban.

Munkajog

Az Iroda mind céges, mind pedig magánszemély ügyfelei számára nyújt munkajogi tanácsadást. Ennek keretében - a munkáltatói, illetve a munkavállalói oldal számára is - vállalja a munkaviszony létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítését, véleményezését; a munkáltatói, munkavállalói tartozások behajtásában való közreműködést; fegyelmi, kártérítési ügyek rendezését; munkaügyi vitákkal kapcsolatos peres és nemperes képviselet ellátását, valamint a munkáltató belső szervezeti struktúrájának, munkaügyi kapcsolatainak és működésének munkajogi szempontok szerinti teljes körű átvilágítását.

Követeléskezelés

Ügyfeleink számára jól bevált folyamatokkal, kész megoldásokkal segítjük elő a kintlévőségeik mielőbbi, hatékony behajtását. Ennek keretében az ügyfelek számára - mind eseti, mind pedig állandó jelleggel - vállaljuk a szerződésből eredő követeléseik behajtásának teljeskörű lebonyolítását, a kapcsolódó teendők ellátását, eljárások megindítását. Az Iroda szolgáltatása kiterjed fizetési felszólítás elkészítésére és adós részére történő megküldésére; fizetési meghagyásos eljárás megindítására; fizetési meghagyással szembeni ellentmondás esetén meginduló peres eljárásban jogi képviselet ellátására; végrehajtási eljárás megindítására; adóssal történő egyeztető tárgyalások lefolytatására.

Kártérítési jog

Irodánk teljesörű jogi szolgáltatást nyújt ügyfelei számára a szerződésszegésből, vagy szerződésen kívüli károkozásból származó vagyoni és nem vagyoni kárigényeik érvényesítése során. Ennek keretében vállaljuk a károkozóval történő peren kívüli egyezségi tárgyalások lefolytatását, valamint a peren kívüli egyezség megkötésének eredménytelensége esetén a kárigény peres úton történő érvényesítését mind rendes bíróság, mind pedig választottbíróság előtt.

Peres képviselet

Az Iroda mind felperesi, mind alperesi oldalon vállalja az ügyfél peres képviseletének ellátását rendes bíróságok, valamint választottbíróságok előtti perekben. Az Iroda peres eljárásokban nyújtott tevékenysége elsősorban polgári jogi, munkajogi, társasági jogi, illetve gazdasági jogi ügyekre terjed ki.