Az Ön jövője a mi jelenünk

Az Iroda az ingatlanjog keretein belül rugalmas, gyors és teljes körű ügyintézést biztosít megbízói számára ingatlanjogi elképzeléseik megvalósításához a jogi konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási ügyintézésig.

Az Iroda az ügyfelek számára az alábbi típusú ingatlanügyekben nyújt jogi szolgáltatást:

Ingatlan adásvétele

Ingatlan adásvétele esetén a magas színvonal és precizitás mellett a jogi szolgáltatással szembeni leggyakoribb elvárás a gyorsaság. Ezt figyelembe véve az Iroda célja, hogy – a szerződés elkészítéséhez szükséges információk birtokában – az ügyfelek 24 órán belül megkapják az adásvételi szerződés első tervezetét.

Az adásvétel folyamatához kapcsolódóan az Iroda teljeskörű szolgáltatást nyújt. Ennek keretében

 • az ügyfelek igényeinek megfelelően elkészíti és ellenjegyzi az ingatlan adásvételi szerződést;
 • szükség esetén (a szerződés aláírását megelőzően) egyeztet a vevőt finanszírozó bankkal;
 • elővásárlási jog fennállása esetén segítséget nyújt az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatok elkészítésében és beszerzésében;
 • a jogügylethez kapcsolódóan letétet kezel;
 • tájékoztatást nyújt az adásvételhez kapcsolódóan felmerülő illeték-, illetve adófizetési kötelezettségről, továbbá az igénybe vehető kedvezményekről;
 • képviseli az ügyfelet a kapcsolódó földhivatali eljárás során;
 • külföldi vevő esetében segítséget nyújt az illetékes kormányhivatal engedélyének beszerzésére irányuló eljárásban;
 • koordinálja az ingatlan adásvételének teljes folyamatát a vevő tulajdonjogának bejegyzéséig.

Termőföld adásvétel

2013 decemberétől több lépcsőben lépett hatályba a Földtörvény, mely részletesen szabályozza - a korábbiaknál jóval bonyolultabban - a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek (szántók, legelők, rétek, gyümölcsösök stb.), valamint a művelés alól ki nem vett zártkertek tulajdonjoga megszerzésének, használati joggal megterhelésének feltételeit és folyamatát.

Az Iroda a termőföldek adásvételéhez kapcsolódóan teljeskörű jogi szolgáltatást nyújt az ügyfelek számára. Ennek keretében

 • elkészíti és ellenjegyzi a termőföld adásvételi szerződést;
 • közreműködik az aláírt adásvételi szerződés hirdetmény útján történő közzététele (kifüggesztése) érdekében;
 • szükség esetén elkészíti az egyéb jogszabály alapján fennálló elővásárlási jog jogosultjainak megküldendő dokumentumokat;
 • a jogügylethez kapcsolódóan letétet kezel;
 • koordinálja a termőföld adásvételének teljes folyamatát a vevő tulajdonjogának bejegyzéséig.

Társasházak jogi ügyeinek intézése

Az Iroda társasházak részére az alábbi jogi szolgáltatásokat nyújtja:

 • társasház közgyűléséhez szükséges dokumentumok előkészítése;
 • társasházi alapító okirat elkészítése, módosítása, kapcsolódó földhivatali ügyintézés;
 • kintlévőségek (különösen közös költség tartozások) behajtásához szükséges jogi dokumentumok elkészítése, kapcsolódó eljárások megindítása (fizetési meghagyásos eljárás; végrehajtási eljárás; peres képviselet);
 • társasház képviselete egyéb, a működéséhez kapcsolódó polgári jogi ügyben.

Egyéb

A fentieken túlmenően az Iroda az ingatlanjog területén az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés, ajándékozási szerződés, csereszerződés stb. készítése, véleményezése;
 • ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok (pl. szolgalmi jog; haszonélvezeti, használati jog; jelzálogjog) keletkeztetéséhez/törléséhez szükséges dokumentumok elkészítése;
 • az egyes jogügyletekhez kapcsolódó letétkezelés;
 • ingatlanberuházásokhoz kapcsolódó jogi dokumentáció elkészítése.